Handelsbetingelser

0. Generelle oplysninger

Juridisk navn: Crazy Sport ApS
Organisationsform:
CVR. nr.: 31327369
Adresse: Niels P Thomsens Vej 3, 7500 Holstebro
E-mailadresse: shop@crazysport.dk
Telefonnummer: +45 97410415
Etableringsår: 2010

1. KØB HOS Crazysport.dk / Crazy Sport ApS

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Crazysport.dk (Crazy Sport ApS), før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Crazysport.dk. CrazySport ApS opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.
Er du i tvivl om dine rettigheder udover, kan du besøge forbrugerstyrelsens hjemmeside, som har lagt købeloven ud her: Guide om Købeloven

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på crazysport.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos crazysport.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren for crazysport.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på crazysport.dk er Søren Johansen.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til crazysport.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos crazysport.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til crazysport.dk via e-mail shop@crazysport.dk.

Cookies:

På crazysport.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik:

Vi bruger en logstatistik på crazysport.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere crazysport.dk.

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. 

3. LEVERING

Varen sendes som udgangspunkt indenfor 3 hverdage. Crazy Sport ApS er ikke ansvarlig for udefrakommende forhold, såsom vejrforhold og strejker. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Crazy Sport ApS´s grossister.

OBS. Angående levering af motionsudstyr, så leveres disse med Danske Fragtmænd. De sikrer en forsvarlig håndtering, og produktet leveres oftest på en palle. Der leveres til kantstenen, så skal den på f.eks. 5. sal, må du selv få en ven til at hjælpe.

4. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12 samme dag, som bestillingen er foretaget.

5. BETALING

De mulige betalingsmåder er: • Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro • Efterkrav • Fakturering efter aftale (kun erhverv) Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling. Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Crazy Sport ApS. Ønsker De en sådan aftale kan det for private og offentlige virksomheder ske ved at kontakte vores kundeservice på tlf. +45 97410415

6. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Crazy Sport ApS (CrazySport.dk). Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses her: http://www.forbrug.dk/Dine-rettighe.... Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

7. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Crazy Sport ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Crazy Sport ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Crazy Sport ApS.

8. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Crazy Sport ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et forsendelsesgebyr på 50,- Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Crazy Sport ApS ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

9. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Crazy Sport ApS, skal være forsvarligt indpakket og i original emballage. Brug dog ikke den originale emballage fra produktet som kasse/pakke til returforsendelsen. Køb i stedet en egnet kasse til forsendelsen på posthuset el. lign. hvor produktet og dets emballage kan være i. Hvis ikke, vil dette oftest medfører en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Crazy Sport Aps, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. Crazy Sport ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks og GLS´s system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Crazy Sport ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Kan kunden ikke foreligge dokumentation for afsendelse/modtagelse af varen til Crazy Sport ApS, bærer kunden det fulde ansvar for erstatning af varen.

10. KLAGEADGANG

Såfremt De ønsker at klage vil vi i første omgang bede Dem tage kontakt til vores kundeservice, som vil hjælpe Dem bedst muligt. Ellers kan vi henvise til Forbrugerklagenævnet her >>

De kan også sende en klage via den fælles europæiske platform ODR (Online Dispute Resolution) her >>

11. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation: • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. • Der gælder 2 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 2 års reklamationsperiode • Crazy Sport ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er lagt o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

12. KØBEREGLER

12.1. Reklamationsret
12.2. Garanti
12.3 Ombytningsret
12.4. Rimelig tid
12.5. Formodningsreglen

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse

12.1 REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

12.2 GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

12.3 OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1. januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

12.4 RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

12.5 FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

13. FORTRYDELSESRET

13.0 Varens stand, når du sender den retur
13.1 Den 30 dages fortrydelsesret
13.2 Sådan returnerer du varen
13.3 Forsvarlig returnering
13.4 Tilbagebetaling af købsbeløbet
13.5 Er de i tvivl

13.0 VARENS STAND, NÅR DU SENDER DEN RETUR

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes inden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.
Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

13.1 DEN 30DAGES FORTRYDELSESRET

Du har som forbruger 30 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 30 dage tilbagebetaler vi varens pris. 

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal du gøre os opmærksomme på, at du ønsker at fortryde købet, senest 30 dage efter modtagelsen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Crazy Sport ApS  ud fra en mulig salgsværdi. Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE.

Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Crazy Sport Aps, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Crazy Sport ApS returnerer beløbet inden 14 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 22 stk. 1.

13.2 SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:
• De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Crazy Sport ApS.

• De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 30 dage, returnere varen til Crazy Sport ApS. o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Crazy Sport ApS. •


Ved forsendelse bedes sendt til følgende: Crazy Sport Aps/CrazySport.dk, Niels P Thomsens Vej 3 7500 Holstebro. Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Crazy Sport Aps. Beløbet returneres ved bankoverførsel. Beløbet overføres til det påførte kontonummer på den returnerede købsfaktura. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning.

Crazy Sport ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks og GLS´s system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Crazy Sport ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Crazy Sport ApS.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for motionsudstyr. Udgifter for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 800 DKK.

Køb returlabel via Fashionshopping herunder:
Bemærk vi samarbejder med Fashionshopping, så du får den bedste pris og samtidig er din forsendelse forsikret og med tracking
Returlabel


13.3 FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Crazy Sport ApS skal være forsvarligt indpakket. Crazy Sport ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Crazy Sport ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

13.4 TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

13.5. ER DE I TVIVL?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler CrazySport.dk / Crazy Sport ApS, at De retter henvendelse til Crazy Sport ApS på mail shop@crazysport.dk eller på telefon +45 97410415

14.0 PERSONDATAPOLITIK:

Når du bestiller varer på Crazysport shoppen, registrerer vi dit navn og din adresse i vores system, så vi kan sende din bestilling. Når der indsamles personoplysninger fra Crazysport shoppen, sikrer vi, at det altid sker ved samtykke, således at du altid er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om andet. Hvis du ikke ønsker at være kunde hos os mere, og ikke længere har lyst til at modtage nyhedsbreve, kan du give os besked på e-mail til shop@crazysport.dk eller ringe til vores kundeservice på 97 41 04 15 .

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje part, herunder andre virksomheder. Ledelsen og kundeservice har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi videregiver kun kundeoplysninger via krypteret forbindelser. Som registreret hos FashionShopping har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til FashionShopping via e-mail info@fashionshopping.dk.

E-mail nyhedsbreve:

Ved tilmelding til nyhedsbrev accepterer du at modtage e-mail fra Crazysport, vedr nyhedsbreve, forladt kurv og info om at varer igen er på lager.  

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket i hvert enkelt nyhedsbrev eller sende en mail til shop@crazysport.dk eller ringe til vores kundeservice på tlf 97 41 04 15

Vi videresælger ikke din mail til tredje part.

14.1 COOKIES

For at forbedre din oplevelse, anvender vi cookies i et begrænset omfang. En cookie er en lille fil, som automatisk gemmes på din computer, når du besøger Crazysport shoppen eller klikker på et sponsoreret link. En cookie har en kort levetid på ca 30 dage og slettes dermed automatisk efterfølgende.

Cookies hjælper os til en øget forståelsen af hvordan besøgende bruger Crazysport shoppen. Derfor gemmes oplysninger vedr browser, besøgsvarighed, sidevisning m.m. Den information, der samles, er udelukkende til statistisk brug. Det er ikke muligt at spore eller gemme information, der går på den enkelte besøgende.

For at forbedre vores hjemmesidedesign, testes der forskelligt designs m.m. Til det formål anvendes der også cookies til at bestemme om der skal ske ændringer på hjemmesiden.

For at kunne præsentere relevante informationer for besøgende, gøres der brug af tracking cookies, der gemmer data for at kunne vise relevante produkter, tekster og annoncer.

Udover Crazysport shoppen har Google og andre marketing tools mulighed for at tilgå ovenstående beskrevne informationer med henblik på intern data.

Ved at besøge Crazysport samtykkes, at cookies anvendes til ovenstående forklaring. Vil du slette cookies på din computer, kan det gøres på følgende måde: Vælg menu ”Funktioner” i din browser. Vælg ”Internetindstillinger”. Vælg siden ”Generelt” og tryk på ”Slet cookies” og derefter ”Ok”.

Hos os får du...

...kvalitet fra de bedste mærker til bedste priser og altid god service fra vores engagerede team af sportsentusiaster.

Læs mere om brugen af cookies.

Kundeservice

Hos os møder du et ungt team af sportsinteresserede medarbejdere med mange års erfaring i sportsbranchen. Kontakt os endeligt hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om vores mange produkter:   shop@crazysport.dk

+45 97410415

Man - tors     08.00 - 16.00
Fredag           08.00 - 15.00


CrazySport.dk
Niels P Thomsens Vej 3 | DK-7500 Holstebro
CVR: 31327369
shop@crazysport.dk
www.crazysport.dk

Crazysport.dk   Niels P Thomsens Vej 3   7500 Holstebro   CVR 31327369   TLF 97410415   shop@crazysport.dk